Уроци и ресурси в областта на информационните технологии.
Подкрепя проекти за свободен софтуер, свободна култура, свободна наука, свободно споделяне на знания.
Портал по информатика, списание и онлайн библиотека с архив от много състезания.
Учител по математика и информационни технологии. Информация за състезания и олимпиади, интерактивни уроци, тестове и примерни контролни работи по математика и ИТ.