Блог на Ирина Папанчева за нейните пътувания и преживявания.
Конкурс за деца за есе/кратък разказ. Част от проект за нестандартно представяне на романа "Перо от пеликан" на Ирина Папанчева.