Представя любобитни факти, снимки и истории от културното минало на столицата.
Публикации за историята на България и света, както и коментари за икономика, политика и култура.
Портал към блогове, които засягат в по-голяма или по-малка степен различни страни от историческото ни развитие.
Порталът EFG дава достъп до стотици хиляди филмови исторически документи, запазени в европейските филмови архиви и кинотеатри: снимки, плакати, програми, периодични издания, цензурни документи, редки игрални и документални филми, кинохроники и други материали.
Статии, научни разработки и изследвания в областта на хуманитарните науки.
Приятели, посетители и експерти разказват за скулптора Крум Дерменджиев.
Колекция от скулптури и скулптурни плакати.
Сдружение, обединяващо интересите на лица с афинитет към античната ни история и осъществяването на исторически реконструкции на бит, облекло, въоръжение.
Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика.
Активна историческа карта на Третата българска държава, на Балканската и Междусъюзническата война и демографска карта по общини.
Изследователска и образователна дейност на музея, обекти, фондове и експозиции.
Музият представя своите колекции в експозиции, изложби и ателиета.
Фондацията издава исторически изследвания и списания, продуцира филми, курира изложби.
Издателство за историческа и хуманитарна литература.
Публикация от Йордан Илиев, доктор по история и археология.
Публикации и учебни материали от д-р Йордан Илиев - изследовател на древна Тракия и траките.
Уебсайт, посветен на личността и делото на българския историк проф. Петър Мутафчиев (1883–1943).
Представя движими и недвижими културни ценности в музейни експозиции и виртуални турове.