Инициативи по повод Годината на Библията в България - 2008.
Адвентистки сайт за Библията и библейските пророчества.