Интервюта на Йордан Славейков с известни творци.
Сдружение в помощ на утвърждаването на младото българско изкуство във всички негови проявления.