Писател, драматург и публицист.
Съвременна опера/мюзикъл от Калин Илиев, Константин Илиевски и Александър Чобанов.