Облеклото през Второто българско царство в подробни схеми и илюстрации от художничката Калина Атанасова-Бъдъмба.
Художник илюстратор. Галерия реализирани проекти, проекти в процес на разработка, рекламни материали.