Изложба мащабни композиции от фотограми на Калина Терзиева и Райна Власковска.
Сценограф. Галерия обекти, фотографии, видео арт, инсталации, информация за идеи и проекти.
Проект. Предоставя "площ", необременена от съдържание и принадлежност. Отразява артистична интерпретация на живота днес.