Психолог, психотерапевт, консултант. Работа с психични състояния, емоционални и поведенчески проблеми и личността.
Психолог-консултант.