Информация за исляма в статии, книги и аудио. Религиозен диалог ислям и християнство, ислямът и науката, коранът и науката.
Пълният текст на Корана в превод на Цветан Теофанов.
Колекция от айети и споменавания, които са извадени от автентичните хадиси. Защитават от злини.