Проект за интеграция на ромските деца и ученици чрез създаване на условия за равен достъп до качествено образование.