Биография и отзиви за издадени книги - сборници с разкази и новели, две стихосбирки, вкл. с хайку поезия, роман и два сценария.
Биографични данни, откъси от книги, рецензии и интервюта с автора, графики.