Интервюта, библиотека с произведения на автора и книги за него, форум, семинари и упражнения.
Статии и анализи върху проблемите на испано- и португалоезичните страни, на техния език и култура.