Платформа, представяща българските илюстратори и художници, работещи в сферата на книжната графика.
Съвместна тематична изложба на скулптура Илия Бояров и илюстраторката Милена Радева.