За театралните сезони от 1962 до 2009 г. Информация за спектакли, актьори, автори, постановчици...
Проект за трансгранични контакти между Калафат и Монтана за културен обмен между институциите, популяризиране и създаване на нови културни продукти.
Официален сайт на театъра. Информация за програмата, репертоара, спектаклите, актьорите.