Издателство "Морски свят" предлага книги в областта на морския бизнес, историята, фолклора, изкуството и културата.
Вестник за морска политика, бизнес и култура.