Проект АУДА - литературна аудио антология в помощ на студентите, изучаващи чужди литератури в НАТФИЗ.
Списание на студентите от НАТФИЗ.
Книжарница за българска и чужда литература.