Избрани творби на български фотографи, както и проекти на чуждестранни автори, работили в България.
Български графичен дизайн от времето на социализма.