Основаването на Новата Религия - Духовната Мирова Вълна на Мъдростта. Ваклуш Толев за кундалини, виолетовата аура, посвещения и разкрития, и т.н.
Свещеното Писание на Стария и Новия Завет. Библейски цитати по теми.