Антична митология, лирика, литература, афоризми. Омир, Хезиод.
Електронни книги и изследвания в областта на старогръцката литература и култура, университетския мениджмънт, човешките отношения. Форум.