Организиране на музикални събития - концерти, майсторски класове. Академичен оркестър "Орфей".
Новини, издания, библиография, информация за работата на Центъра.