Фото разходка из експозициите и лапидариума, информация за археологически разкопки и музеи на територията на региона.
Онлайн гид за събитията в духовния и културен живот на Пазарджик.