Културно-информационен център. Информация за института, календар на събития, обяви.
Програма, библиотека, езикови курсове.
Официален сайт на катедрата по славистика. Учебни материали, преводи, новини.