Проект за дигитализация на ръкописите и старопечатните книги от Рилския манастир.
История и архитектура на манастира, църква, музей, библиотека. Кратко животоописание на Свети Йоан Рилски Чудотворец. (По материали от книгата на проф. М. Коева за Рилския манастир.)