Студии, статии, предговори и заключения на монографични изследвания, библиографии и други материали и източници, свързани с периода на Българското възраждане.
Издание на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ).