Подпомага и създава арт проекти с мащабен социален и културен ефект.
Информация за галерията. Изложби, проекти.