Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Митология на древните народи.