13 български литературни класици са представени чрез непознати и уникални материали от персоналните им литературни архиви.
Книги и откъси с разнородно съдържание - от Смирненски през Коелю до Ванга и Дънов.