Фондацията издава исторически изследвания и списания, продуцира филми, курира изложби.
Изследователски център към Шуменски университет. Изучава и изследва старобългарското наследство от IX-XI век.
Облеклото през Второто българско царство в подробни схеми и илюстрации от художничката Калина Атанасова-Бъдъмба.
Блог за византийска и поствизантийска култура и архитектура.
Мемориален комплекс на мястото на полесражението от 10.11.1444 г., където за освобождението на Балканите и Югоизточна Европа загива полско-унгарският крал Владислав ІІІ Ягело.
Блог на Владислав Иванов за средновековна балканска история.
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Курс на проф. Цочо Бояджиев и ас. Гергана Динева върху "За обособените субстанции" от Тома от Аквино.
Сайт на д-р Явор Василев за средновековна българска археология и история.
История, архитектура, галерия стенописи и виртуален триизмерен модел.
За живота и културата на зрялото Средновековие (1ООО-13ОО г.) в българските земи, Западна и Северна Европа и кръстоносните държави в Близкия Изток и на Балканите. Проекти, библиотека, галерия, членство.