Християнски книги, писани от членовете на Служението, основно от Стефан Главчев, и преводни книги.