Гръцки сайт, посветен на историята, културата, литературата, образованието на малцинствените общности в гръцка Западна Тракия, вкл. на помаците.
Организиране на музикални събития - концерти, майсторски класове. Академичен оркестър "Орфей".
Книжарница за исторически, археологически и под. издания. Каталог към сайтове и материали по темата.