Многоезичен портал за медийни изкуства в България, Гърция и Турция.
Гръцки сайт, посветен на историята, културата, литературата, образованието на малцинствените общности в гръцка Западна Тракия, вкл. на помаците.
Гид за Турция: култура, литература, икономика, политика, история, личности.
Книжарница за исторически, археологически и под. издания. Каталог към сайтове и материали по темата.