Представя движими и недвижими културни ценности в музейни експозиции и виртуални турове.
Исторически музей на гр. Тутракан. Изложби и експозиции.