Представители на десетки университети от Европа и света представят своите образователни програми.
Сайт на българската общност в Унгария с новини, издания (в. "Български вести", сп. "Хемус"), информация за културни и образователни институции.
Списание за обществен живот и култура на българската общност в Унгария (2001).