Български писател, емигрант от 1970 г., гражданин на Бразилия, представя своите книги и презентации в България.
Проект за съхраняване на местната културна памет и насърчаване на младите хора да осмислят темата за Холокоста през призмата на толерантността и противодействието на омразата.
Спасяването на българските евреи, книгата на Габриеле Нисим "Човекът, който спря Хитлер", факти и коментари.