Културно-информационен двумесечник на българско сдружение "Възраждане" в Чехия.
Академичното сдружение на бохемисти и чехофили за обмен на актуални и алтернативни познания за Чехия. Сп. "Хомо Бохемикус".
Информация за събития - предстоящи и минали, нов брой и архив на сп. "Роден глас", галерия снимки.
Културно-информационен двумесечник на гражданско сдружение "Възраждане".
Студентски сайт в помощ на студенти бохемисти от СУ "Св. Кл. Охридски".
Чешката култура в България - програма на културните прояви.