Експозиционна зала с богат архивен фонд, представящ живота, творчеството и съдбата на поета.
Устав и информация за дружеството. Разкопки в археологически обект "Карасура".