Институции в гр. Казанлък, работещи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото наследство.
Фондацията работи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото творчество.