Превод на Шекспировата пиеса от Мирослав Енев. Информация за автора и за идеята на преводача.
Книжарница за литература на чужди езици, Варна. Културна програма.
Творчеството на литературоведа, критика, мемоариста - част от книгите сканирани и представени в pdf.