Информация за минали издания на конкурса и условия за участие в настоящия.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.