Международна, регионална и национална стипендиантска програма, подкрепяща младите жени в тяхната научна кариера.
Консултира МС по въпросите на ЮНЕСКО и решава главните въпроси по селекцията на българските проекти в ЮНЕСКО.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.