Събира, съхранява, записва и изпълнява на живо автентични песни и танци от Пиринския край.
Сдружението организира концерти и изяви за популяризиране на българската музика по света.