Християнски портал на Църквата на адвентистите от седмия ден.
Телевизия на Църквата на адвентистите от седмия ден в България.