Онлайн библиотека за академична литература: учебници, книги, статии, с месечен абонамент.
Предлага учебници, монографии, научни сборници, албуми в различни области на знанието на български, английски и други езици.
Книжарница за академична и научна литература на чужд език.
Издателство на Югозападния университет "Неофит Рилски". Издава учебници, учебни помагала, научна литература и периодика.