Английско-български online речник.
Английско-български и българо-английски речник на Стефан Ангелов. Достъпни са различни версии на програмата.