Сайтът е посветен на проблемите, свързани с историята на античните общества.
Сдружението осъществява исторически реконструкции на материалната и нематериалната култура и бит на населението на Балканския полуостров през античността и средновековието.
Антична вила с най-старите мозайки от римско време, откривани в България.