Сдружение, обединяващо интересите на лица с афинитет към античната ни история и осъществяването на исторически реконструкции на бит, облекло, въоръжение.
Сайтът е посветен на проблемите, свързани с историята на античните общества.
Антична вила с най-старите мозайки от римско време, откривани в България.