Игри с думи, създаване на думи от думи или комбинации от букви, преводи на думи, синоними и антоними.
Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.