Информация за предстоящи събития, уъркшопи, изложби и базари. Представяне на успешни творчески практики и интервюта с техните автори.
Пазар за култура и изкуство.
Списание за представяне на арт събития във Варна и страната.