Онлайн достъп до културното и документално наследство на региона, съхранено в библиотеки, архиви и музеи.
Български видео-канал за културно наследство.