Информация и новини за музея. Изложби, колекции, библиотека. Образователни и научни програми.
База данни на българските музеи, разпределени географски, тематично и азбучно.
Музей на открито, разкриващ най-старата протоцивилизация в Европа отпреди 5 000 г. пр.Хр.
История и легенди, фоторазходка из археологически обекти, информация за фестивала "Перперикон".